2. prosince 2021

Posledních 7 schodů již jen do konce roku

Na zpřístupnění šikmé věže přispělo dosud přes 50 dárců, kteří darovali téměř 1,2 milionu korun. Peníze Ústecká komunitní nadace vynaložila především na geodetické zaměření věže, odborné posudky, návrh požárně – bezpečnostního řešení a přípravu projektu, za kterým stojí renomovaná architektonická kancelář Huť architektury Martina Rajniše.

Již pouze do konce letošního roku mají dárci jedinečnou možnost pořídit si některý ze 7 schodů, kterým bychom dosáhli na kulaté číslo 50 prodaných schodů. Každý z majitelů schodů, který přispěje částkou 25 000 korun, se může těšit na certifikát podepsaný architektem Martinem Rajnišem a jeho publikaci. Od začátku nového roku bude prodej schodů pozastaven do doby, než bude spuštěna konečná sbírka na rekonstrukci,“ uvedla Kateřina Valešová.


15. srpna 2019

Nadace dokončila projekt na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

Ústecká komunitní nadace kompletně dokončila projekt na opětovné zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. K předložené architektonické studii nemají připomínky hasiči ani památkáři. Stavbu nového venkovního schodiště z architektonické dílny Martina Rajniše zatím zbrzdí schvalování nového územního plánu města Ústí nad Labem.

Společně s přípravnou fází projektu uzavřela Ústecká komunitní nadace také první kolo sbírky, jejíž výtěžek činí úctyhodných 594.050 korun. „Svůj“ schod za příspěvek v minimální výši 25.000 korun si pořídilo 25 přispěvatelů. Mezi dárci jsou lidé zvučných jmen například litoměřické biskup mons. Jan Baxant nebo bývalý primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič.


15. srpna 2018

Nadace spustila veřejnou sbírku na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem
Symbolicky na svátek Marie, Ústecká komunitní nadace spustila veřejnou sbírku na znovuzpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. Umožnilo jí to rozdělení celého záměru do dvou částí a to renovace stávajících prostor věže a stavbu samotné moderní přístavby, která nahrazuje původní schodiště. Veřejná sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou vnitřku gotické věže. Dle sestaveného rozpočtu se náklady budou pohybovat mezi 2,5 až 3 mil. korun. Lidé, kteří chtějí přispět, mohou poslat například dárcovskou smsku ve tvaru DMS SIKMAVEZ na telefonní číslo 87 777, zaslat finanční obnos na číslo účtu sbírky 1359967028/5500 či si „zakoupit“ schod ve výši 25 000 Kč. Veškeré informace najdou zájemci na stránkách www.komunitninadace.cz/sikmavez. Stavba moderní přístavby, která ještě na konečné schválení čeká, bude následovat. Autorem obou studií je známý architekt Martin Rajniš a jeho architektonická kancelář.


21. července 2016

Návrh na nové schodiště k šikmé věži v Ústí nad Labem je hotový
Nový přístup do jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem má již svou podobu. Moderní přístavbu ze dřeva navrhnul známý architekt Martin Rajniš a jeho architektonická kancelář. Do výšky 12 metrů by se měla vypínat hranolovitá schodišťová věž, která nahrazuje původní schodiště. To se zbortilo při bombardování v dubnu 1945. Celý projekt na zpřístupnění této unikátní památky tak postupuje do další fáze. Ta by měla být zakončena vydáním stavebního povolení Ústecké komunitní nadaci, která se stala investorem a koordinátorem celé akce.

5. ledna 2016

Šikmou věž v Ústí nad Labem zaměřují specialisté
První krok ke zpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí v centru Ústí nad Labem zajišťovala včera speciální firma Gefos při digitálním zaměření unikátní stavby. Připravovala tím podklady pro známého architekta Martina Rajniše. Ten má vypracovat tři návrhy, jak zpřístupnit věž, která při bombardování v dubnu 1945 přišla o původní schodiště a výrazně se naklonila.