Celkové odhadované náklady: 10 až 12 mil. korun (rok 2018)

Celkem bylo zatím proinvestováno: 1 255 800 Kč

IV. fáze (září 2019 až prosinec 2021)

Cílem IV. fáze projektu bylo získání závazných stanovisek od dotčených orgánů.

Celkové náklady IV. fáze: 724 619 Kč

 • vyhotovení projektové dokumentace
 • inženýrská činnost
 • rozpočet
III. fáze (červenec 2018 až srpen 2019)

Cílem III. fáze projektu bylo dokončení architektonické studie.

Celkové náklady III. fáze: 136 881 Kč

 • úpravy architektonické studie
 • úpravy požárně bezpečnostního řešení
II. fáze (červen 2016 až červenec 2018)

Cílem II. fáze projektu bylo zpracování požárně bezpečnostního řešení, úprava architektonické studie a její opětovné projednání.

Celkové náklady II. fáze: 159 560 Kč

 • zpracování inženýrskogeologického posudku
 • zpracování mykologického posudku
 • inženýrská činnost
 • právní služby
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení
I. fáze (leden až květen 2016)

Cílem I. fáze projektu bylo vytvoření první architektonické studie na zpřístupnění šikmé věže kostela architektem Martinem Rajnišem a její představení klíčovým hráčům, tzn. Arciděkanství Ústí nad Labem, Národnímu památkovému ústavu a Krajské správě Hasičského záchranného sboru.

Celkové náklady I. fáze: 234 740 Kč

 • 3D zaměření kostela
 • architektonická studie