V. fáze (leden 2022 až doposud)

28. června 2018 jsme podali podnět do nového územního plánu města Ústí nad Labem zdůvodu zpřístupnění šikmé věže kostela. Podnět již v roce 2021 schválili členové zastupitelstva. Přes veškerou naší iniciativu a snahu nebyl tento podnět doposud vypořádán. Tato skutečnost brání k úspěšnému dokončení naší snahy o znovuzpřístupnění šikmé věže kostela. Děkujeme za pochopení.

aktualizováno 14. února 2023


IV. fáze (září 2019 až prosinec 2021)

Cílem IV. fáze projektu bylo získání závazných stanovisek od dotčených orgánů. 

V této fázi projektu bylo zajištěno:

 • Vydání závazných stanovisek zejména od Hasičského záchranného sboru a Národního památkového ústavu.
 • Schválení změny územního plánu zastupitestvem Města Ústí nad Labem.
 • Přijetí Memoranda o spolupráci na projektu Radou města Ústí nad Labem.

Informace k pokračování projektu byly zveřejněny na tiskové konferenci dne 2. prosince 2021.


III. fáze (červenec 2018 až srpen 2019)

Cílem III. fáze projektu bylo dokončení architektonické studie. 

V této fázi projektu bylo zajištěno:

 • Úprava architektonické studie a její projednání na Krajské správě Hasičského záchranného sboru.
 • Projednání studie Velkou vědeckou radou Národního památkového ústavu.
 • Dokončení architektonické studie, která je v souladu s připomínkami hasičů a památkářů.

Dokončená architektonická studie byla představena na tiskové konferenci dne 15. srpna 2019.


II. fáze (červen 2016 až červenec 2018)

Cílem II. fáze projektu bylo zpracování požárně bezpečnostního řešení, úprava architektonické studie a její opětovné projednání. 

V této fázi projektu bylo zajištěno:

 • Zpracování dokumentace požárně bezpečnostního řešení kanceláří Ing. Bebčáka, největší kapacity na tuto problematiku, který mimo jiné z hlediska požárně bezpečnostního řešení projektuje dostavbu Temelína. Konečné řešení bylo projednáno na Krajské správě Hasičského záchranného sboru.
 • Na základě podkladů požárně bezpečnostního řešení, které zohledňovalo i připomínky Národního památkového ústavu z prvního projednání byla vytvořena druhá architektonické studie.
 • Projednání druhé studie na Národním památkovém ústavu.
 • Podání podnětu k novému územnímu plánu města Ústí nad Labem.

Informace o krocích ve vztahu k projektu byly představeny na tiskové konferenci dne 15. srpna 2018.


I. fáze (leden až květen 2016)

Cílem I. fáze projektu bylo vytvoření první architektonické studie na zpřístupnění šikmé věže kostela architektem Martinem Rajnišem a její představení klíčovým hráčům, tzn. Arciděkanství Ústí nad Labem, Národnímu památkovému ústavu a Krajské správě Hasičského záchranného sboru.

V této fázi projektu bylo zajištěno:

 • Geodetické zaměření stavby speciálním zařízením v podobě 3D scanneru společností Gefos, jedinou společností v ČR, která dokáže stavbu zdokumentovat s požadovanou přesností na 3 cm.
 • Zpracování první architektonické studie architektem Martinem Rajnišem a jeho kolegy z Hutě architektury Martina Rajniše.
 • Projednání první architektonické studie Velkou vědeckou radou Národního památkového ústavu (NPÚ).
 • Projednání první architektonické studie na Krajské správě Hasičského záchranného sboru (HZS).
 • Projednání první architektonické studie se zástupci Arciděkanství Ústí nad Labem.

 Veřejnosti byl projekt představen v rámci tiskové konference, která se konala 21. července 2016.