Římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou Ústí nad Labem. Byl postaven kolem roku 1318 německými kolonisty. V roce 1538 kostel vyhořel při požáru města. Dnešní podoba pochází z konce 19. století, kdy byl přestavěn v novogotickém stylu vídeňským architektem A. Weberem podle návrhů Josefa Mockera. Při bombardování města v roce 1945 byl vážně poškozen, od té doby má výrazně vychýlenou průčelní věž.

Věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války, po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Tehdy to vypadlo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže.

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou před podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna. Po bombardování pak staticky zajišťoval stavbu slavný konstruktér Bedřich Hacar, který je například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.